DOPUNJAVANJE RUČNIH SANITERA JE LOŠE RJEŠENJE

on

Kada je započela globalna pandemija COVID-19, primijetili smo nagli i bez presedana porast potrošačke potražnje za određenim proizvodima. Toaletni papir i neki prehrambeni artikli bili su deficitarni, a došlo je do dramatičnog povećanja potrošnje proizvoda za dezinfekciju ruku.

Da bi se povećala dostupnost sredstava za dezinfekciju ruku u školama, vrtićima ili prodavnicama prehrambenih proizvoda, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučila je da apoteke i privatne kompanije mogu lokalno da proizvode formulacije za dezinfekciju ruku na bazi alkohola. Smjernice SZO za proizvodnju sredstava za dezinfekciju ruku su javno dostupne i mnoge kompanije su počele da stvaraju i prodaju sopstvene proizvode prema njihovim i drugim sličnim receptima.

Kao rezultat toga, na tržištu su se pojavila nova sredstva za dezinfekciju ruku, nažalost, nekvalitetni proizvodi. U stvari, nedavno objavljene studije pokazuju da mnoga od sredstava za dezinfekciju ruku pokrenutih tokom pandemije COVID-19 nisu usklađena. Francuska prevara (DGCCRF) ​​pokazala je, na primjer, da 38% marki koje su testirali nije u skladu sa smjernicama, a dodatnih 35% nije u skladu sa smjernicama a uz to je i opasno.

Miješanje proizvoda može imati posledice

Sada postoji više proizvoda među kojima možete izabrati ali, zbog nedostatka boca i pumpi standardne veličine, neki od ovih proizvoda su zapakovani i prodaju se u velikim količinama koje se koriste za punjenje postojećih dozatora i boca. Zajedno, problemi s dostupnošću i velikim pakovanjima proizvoda rezultirali su novom praksom punjenja sredstava za dezinfekciju ili „dopunjavanjem“, često inferiornim proizvodom. Iako je ovo možda bilo kratkoročno rešenje problema dostupnosti, postalo je široko rasprostranjena praksa koju neka preduzeća planiraju da nastave čak i poslije COVID-a. Nažalost, ova praksa ima nekoliko negativnih posljedica koje pogađaju i preduzeća i krajnje korisnike.

Na primjer, dodavanje proizvoda u dozator za punjenje u velikoj količini stvara nove mješavine proizvoda. Ako se pomiješani proizvodi međusobno razlikuju, to može rezultirati kombinovanjem sastojaka u nepoznatim mjerama i stvaranjem novih proizvoda koji su neprovjereni i nedokazani. Sastojci čak mogu reagovati jedni sa drugima, stvarajući nepoznate neželjene efekte. Takođe postoji šansa da se novi proizvodi i proizvodi kojima je istekao rok trajanja mogu kombinovati, potencijalno smanjujući efikasnost te hemijske kombinacije koju dobijemo kao rezultat.

Ne samo da je ovo loše sa stanovišta efikasnosti i efektivnosti, već je i veliko pitanje u pogledu usklađenosti i sljedljivosti. Miješani ili doliveni proizvodi više se ne podudaraju sa oznakama proizvoda, što onemogućava pronalaženje izvora bilo kakvih potencijalnih reakcija na koži.

A tu je i još jedan problem: Kada dozator napunite pogrešnim proizvodom, to može uticati na to koliko vam dezinficijensa treba za ubijanje mikroba. Mnogi dozatori su kalibrirani za određena punjenja i izdaju tačno pravu količinu tog proizvoda. Ako se ovim mašinama dodaju alternativni proizvodi, postoji šansa da izdata količina sredstva za dezinfekciju ruku nije dovoljna da ispuni sanitarne norme za novi proizvod.

Pogrešan proizvod može čak zaglaviti pumpu dozatora, što rezultira potrebom za inače nepotrebnim održavanjem ili zamjenom. I poslednje, ali ne najmanje važno, otvorena punjenja se takođe mogu lako razblažiti, što rezultira time da korisnici troše više proizvoda nego što je uobičajeno da bi održali efikasnost, što možda ne znaju. Procenat alkohola u proizvodima za dezinfekciju ruku je presudan za njihovu efikasnost – SZO savjetuje da efikasan proizvod za dezinfekciju ruku na bazi alkohola treba da sadrži između 60% i 80% alkohola.

Smanjena efikasnost može nanijeti veliku štetu

Svi ovi primjeri pokazuju da su sredstva za dezinfekciju ruku regulisan proizvod sa dobrim razlogom. Izaberite PURELL SANITARY SEALED ™ dopune za svoje PURELL dozatore kako biste krajnjim korisnicima osigurali pozitivno iskustvo u održavanju higijene ruku.

Zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima i SANITARNO ZATVORENIM dopunama, možete biti sigurni da nudite sredstvo za dezinfekciju ruku koje je efikasno i nezagađeno. Uz širok raspon PURELL sistema za dezinfekciju koji su sada dostupni i spremni, lako je napraviti siguran i efikasan izbor.