Category: Aktuelnosti

Categories: Aktuelnosti

Worldwide, strict restrictions and hygiene measures to control the COVID-19 virus over the past year have helped to prevent the spread of influenza to a large extent. Several cases of flu were reported last winter. Many restrictions have been lifted since then. This means that the flu can spread again and this often happens in the workplace. What preventive measures should employers take now?

How bad will the next flu epidemic be?

Distance rules, closed bars, work from home and wearing face masks ensured that there was no flu epidemic last year. How will the situation develop this year? Experts are not sure. There are those who say that the flu epidemic will be as weak as last year. But there are also those who warn of a violent wave.

Apart from the fact that every disease is too much, a strong flu wave would also have unpleasant consequences for the economy. If the wave of illness proves severe this year, economists in Germany alone expect economic damage of up to 30 billion euros. This was stated for the newspaper “Welt am Sonntag” by the Kiel Institute for World Economy. Many companies could be hit hard again. But there are also many things that employers in various industries can do to help alleviate the flu epidemic. We have a few tips.

Measures to protect against influenza infection

1 Offer company flu vaccines

Many European ministries of health urgently recommend influenza vaccination. It is considered to be one of the most effective measures of protection against heavy flow. Therefore, you should offer your employees the opportunity to be vaccinated in your company. In this way, you increase security among your employees.

2 Regular ventilation helps

The flu is highly contagious and spreads when you sneeze, cough or talk. The smallest droplets containing the virus reach the air and are inhaled by other people nearby. Influenza viruses can be slowed down by fresh air. Thanks to regular occasional ventilation, pathogens cannot stay indoors for long.

3 taking fluids helps

It can also help keep mucous membranes moist – because dry mucous membranes are more susceptible to viruses. That is why it is important to drink enough fluids. For example, provide your employees with delicious teas. In addition, in winter it makes sense to place containers with water on the heater. This increases the humidity, which prevents the mucous membranes from drying out.

4 Cleanliness of hands is the main and most important thing

Influenza viruses can also be transmitted through the hands. Pathogens can stick to door handles, fences or objects. If you touch your mouth, nose or eyes after touching, the flu viruses penetrate the body through the mucous membranes. Regular hand washing for about 30 seconds effectively interrupts this transmission path. Inform your employees about the importance of washing your hands with posters in toilets. In situations where there is no water or soap, hand disinfection makes sense. Provide dosing systems at entrances and exits, in meeting rooms, in the canteen or in elevators.

5 Safety on the go

Many employees travel to work by subway or bus. Here they touch objects that many people touch. Handrails and handrails, for example. All the better if your employees can disinfect their hands while on the go. To do this, provide your staff with a portable hand sanitizer solution, PURELL PERSONALS ™.

The bags are small enough to fit in a pocket. They contain three milliliter of PURELL hand sanitizer gel, whose effectiveness against 99.9 percent of all harmful microbes has been scientifically proven. The application is very simple. Hold the package with the logo side up, open in the middle and spread the hand sanitizer gel on your hands. Wait for the solution to dry and you are ready.

Categories: Aktuelnosti

Širom svijeta, stroga ograničenja i higijenske mjere za suzbijanje virusa COVID-19 u protekloj godini doprinijele su tome da je širenje gripa u velikoj mjeri spriječeno. Prošle zime prijavljeno je nekoliko slučajeva gripa. Mnoga ograničenja su od tada ukinuta. To znači da se grip može ponovo proširiti a često se to dešava na radnom mjestu. Koje preventivne mjere poslodavci sada treba da preduzmu?

Koliko će biti loša sledeća epidemija gripa?

Pravila o distanci, zatvoreni barovi, rad od kuće i nošenje maski za lice osigurali su da prošle godine nije bilo epidemije gripa. Kako će se situacija razvijati ove godine? Stručnjaci nisu sigurni. Ima onih koji kažu da će epidemija gripa biti slaba kao i prošle godine. Ali ima i onih koji upozoravaju na nasilan talas.

Osim što je svaka bolest previše, jak talas gripa imao bi i neprijatne posledice po privredu. Ako se ove godine talas bolesti pokaže teškim, ekonomisti samo u Njemačkoj očekuju ekonomsku štetu do 30 milijardi evra. Ovo je za list „Velt am zontag“ izneo Kilski institut za svjetsku ekonomiju. Mnoge kompanije bi mogle ponovo biti teško pogođene. Ali postoji i mnogo toga što poslodavci u raznim industrijama mogu učiniti da pomognu u ublažavanju epidemije gripa. Imamo nekoliko savjeta.

Mjere zaštite od infekcije gripom

1 Ponudite kompanijske vakcine protiv gripa

Mnoga evropska ministarstva zdravlja hitno preporučuju vakcinaciju protiv gripa. Smatra se da je to jedna od najefikasnijih mjera zaštite od teškog toka. Stoga svojim zaposlenima treba da ponudite mogućnost da se vakcinišu u vašoj kompaniji. Na taj način povećavate sigurnost među svojim zaposlenima.

2 Redovna ventilacija pomaže

Grip je veoma zarazan i širi se kada kijate, kašljete ili govorite. Najmanje kapljice koje sadrže virus dospiju u vazduh i udišu ih drugi ljudi u blizini. Virusi gripa se mogu usporiti svježim vazduhom. Zahvaljujući redovnoj povremenoj ventilaciji, patogeni ne mogu dugo ostati u prostorijama.

3 uzimanje tečnosti pomaže

Takođe može pomoći da se sluzokože održavaju vlažne – jer su suve sluzokože podložnije virusima. Zbog toga je važno piti dovoljno tečnosti. Na primer, obezbedite svojim zaposlenima ukusne čajeve. Pored toga, zimi ima smisla postaviti posude sa vodom na grijač. Ovo povećava vlažnost, što sprečava isušivanje sluzokože.

4 Čistoća ruku je glavna i najvažnija stvar

Virusi gripa se takođe mogu prenijeti preko ruku. Patogeni se mogu zalijepiti za ručke na vratima, ograde ili predmete. Ako nakon dodira dodirnete usta, nos ili oči, virusi gripa prodiru u tijelo preko sluzokože. Redovno pranje ruku u trajanju od oko 30 sekundi efektivno prekida ovaj put prenosa. Obavijestite svoje zaposlene o važnosti pranja ruku pomoću postera u toaletima. U situacijama kada nema vode ni sapuna, dezinfekcija ruku ima smisla. Obezbijedite sisteme za doziranje na ulazima i izlazima, u salama za sastanke, u kantini ili u liftovima.

5 Sigurnost u pokretu

Mnogi zaposleni putuju na posao metroom ili autobusom. Ovdje dodiruju predmete koje dodiruju mnogi ljudi. Rukohvati i rukohvati, na primer. Tim bolje ako vaši zaposleni mogu da dezinfikuju ruke dok su u pokretu. Da biste to uradili, obezbijedite svom osoblju prenosivo riješenje za dezinfekciju ruku, PURELL PERSONALS™.

Kesice su toliko male da stanu u džep. Sadrže tri mililitra gela za dezinfekciju ruku proizvođača PURELL, čija je efikasnost protiv 99,9 odsto svih štetnih mikroba naučno dokazana. Aplikacija je veoma jednostavna. Držite pakovanje sa stranom sa logotipom nagore, otvorite u sredini i rasporedite gel za dezinfekciju ruku na vaše ruke. Sačekajte da se rastvor osuši i spremni ste.

Categories: Aktuelnosti

Nakon potpune vakcinacije protiv Korona virusa, mnogi ljudi su osjetili olakšanje što su bolje zaštićeni, a rizik od ozbiljnog obolijevanja je minimiziran. Ovo je prava prekretnica u očuvanju zdravlja miliona ljudi. Ipak, jedno će ostati: ustaljeni običaji higijene će i dalje biti dio našeg svakodnevnog života i u budućnosti.

Proces vakcinacije napreduje i efekat je vidljiv

Milioni ljudi širom svijeta primili su svoju vakcinu, a čini se da vakcine dobro funkcionišu. Prema trenutnim nalazima, vakcine su efikasne i protiv novonastale delta varijante.

Potpuno vakcinisane osobe su generalno dobro zaštićene od teških slučajeva, što je ohrabrujuća vijest. Međutim, oni koji su vakcinisani mogu i dalje patiti od blagih do umjerenih simptoma – obično ne gorih od prehlade – u slučaju da se zaraze Covid-19. U nekim slučajevima, infekcija se odvija asimptomatski. Sve ovo nije tako loše. Međutim, oni koji su zaraženi su vjerovatno zarazni i stoga predstavljaju rizik za one koji još nisu u potpunosti vakcinisani.

Svjetska zdravstvena organizacija i dalje preporučuje mjere higijene

Iz tog razloga, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje održavanje dobre svakodnevne higijene čak i nakon vakcinacije. Na svojoj veb stranici SZO objašnjava: „Sigurne i efikasne vakcine su alatka koja mijenja igru: ali u doglednoj budućnosti moramo nastaviti da nosimo maske, čistimo ruke, obezbeđujemo dobru ventilaciju u zatvorenom prostoru, fizičku distancu i izbjegavamo gužve.

To što smo vakcinisani ne znači da možemo da bacimo oprez u vjetar i da sebe i druge izložimo riziku, posebno zato što su istraživanja još uvijek u toku o tome koliko vakcine štite ne samo od bolesti, već i od infekcije i prenosa. Zato SZO jasno savjetuje da nastavite da nosite maske, redovno čistite ruke i držite distancu.

Dobra vijest je da su higijenske prakse koje su uvedene postale druga priroda za mnoge od nas. Posebno u aktuelnoj sezoni putovanja, mnogi ljudi obraćaju pažnju na to kakav je nivo higijene oko njih. Ovo potvrđuje nedavno istraživanje hotelske industrije koje je sproveo Hospitality Net zajedno sa Knowingli Market Research. Na primjer, putnici obraćaju više pažnje na to da li su toaleti čisti i da li imaju bezbjednosne protokole koji ukazuju na česte intervale čišćenja. Gosti takođe više vole da vide dovoljno dozatora za dezinfekciju ruku u hotelima i restoranima.

Sistemi za higijenu ruku bez dodira dobijaju na značaju

Kada su u pitanju dozatori za dezinfekciju ruku, gosti hotela preferiraju sisteme bez dodira, prema anketi, i to sa dobrim razlogom! Dozatore bez dodira ne dodiruju desetine ruku. Umjesto toga, gosti drže ruke ispod integrisanog senzora pokreta, koji automatski dozira optimalnu količinu gela za dezinfekciju ruku.

GOJO® dozatori za sapun bez dodira i PURELL® dozatori za dezinfekciju ruku bez dodira dostupni su u različitim dizajnima i bojama. Sistemi se mogu puniti kertridžima od 700 ili 1200 ml. Dispenzeri bez dodira su dizajnirani za montažu na zid, ali se lako mogu pretvoriti u samostojeće mobilne tornjeve za doziranje.

Međutim, važno je da su napunjeni efikasnim gelovima za dezinfekciju ruku. Kada birate sredstvo za dezinfekciju ruku, sve je u pravoj formuli. Dobro izbalansirane formule, kao i proizvodi iz PURELL-a, ne isušuju kožu – čak ni tokom intenzivne upotrebe. Istovremeno, oni su efikasni protiv 99,9 odsto svih štetnih patogena.

Klice zaista nemaju šanse.

Categories: Aktuelnosti

Većina ljudi koji se bave prevencijom infekcija vjerovatno znaju Ignaza Semmelveisa kao oca higijene ruku. Njegovo istraživanje širenja dječije groznice (Puerperalna groznica) i njegove preporuke u vezi sa higijenom ruku imale su potencijal da pomognu u spašavanju nebrojenih života. Nažalost po njega, i hiljade majki i djece, medicinska zajednica zanemarila je njegove nalaze i Semmelveis je živio kratak život uzalud pokušavajući da ubijedi ljude u njih. Na Globalni dan pranja ruku 2021, pogledajmo gdje je počelo putovanje higijenom ruku.

Semmelveis nije planirao da postane ljekar – u početku je studirao pravo, ali je, nakon što je posjetio čas anatomije sa svojim kolegom, postao fasciniran medicinom. Doktorirao je medicinu 1844. godine, ali je bio primoran da odustane od ceremonije mature i vrati se kući na sahranu svoje majke.

Nagađa se da je gubitak majke tako rano u njegovoj karijeri možda bio faktor koji doprinosi njegovom neumoljivom nastojanju da spasi živote drugih žena i djece. Nažalost, ova tvrdoglava odlučnost i jednoumlje mogli su doprinijeti njegovom padu koliko i njegovi uspjesi.

Po završetku doktorata, Semmelveis je imenovan za asistenta na akušerskoj klinici u Beču, gdje je brzo počeo da istražuje misterioznu porođajnu infekciju koja je ubila toliko novih majki. Stopa smrtnosti bila je znatno veća na odjeljenju koje su posjećivali ljekari i studenti medicine od onog koje su posjećivale samo babice, pa je otkrio razliku između ovih odjeljenja kako bi razumio kako spriječiti širenje bolesti.

U početku je primijetio da su žene na odjeljenju babica rađale na bokovima, dok su na odjeljenju ljekara bile na leđima. Međutim, promjena njihovog položaja nije uticala na stopu smrtnosti. Zatim je napomenuo da će nakon smrti u ljekarskoj klinici sveštenik proći odjeljenjem, zamahnuti zvonom i uplašio se da je to prestrašilo nove majke da razviju bolest i umru. Ali, nakon promjene svešteničkog puta, nije došlo do promjene u stopi smrtnosti.

U očaju, Semmelveis je otputovao u Veneciju, a kada se vratio, dočekala ga je vijest da je njegov kolega, patolog Jakob Kolletschka, preminuo nakon što je prerezao prst tokom obdukcije žene koja je umrla od porođajne groznice. Iako su ovakvi smrtni slučajevi bili uobičajeni i pripisivani „lešu“, Semmelveis je proučio slučaj i otkrio da je kolega umro sa istim simptomima dječje groznice. Ovo otkriće pokazalo mu je da bolest ne pogađa samo majke, već je bila u stanju da inficira svakog ko dođe u kontakt sa njom.

Babice nisu radile obdukcije, već su to radili samo doktori i studenti medicine, te je zaključio da je to pravi razlog za razliku u stopi smrtnosti između štićenika. On je vjerovao da se čestice sa leševa prenose zdravim majkama preko ruku praktičara. Svakako, kada je insistirao da svi koji rade u klinici moraju da operu ruke rastvorom hlora, smrtnost je odmah pala.

Iako se ovi nalazi čine neoborivima, posebno u svjetlu svega što sada znamo o infekcijama i bolestima, Semmelveis je teško natjerao svoje vršnjake da ih prihvate, posebno jer su implicirali da su sami ljekari odgovorni za širenje bolesti. Citirano je Charles Delucena Meigs, poznati akušer tog doba, rekavši: „Doktori su gospoda, a ruke gospode su čiste.“

Semmelveis nije uživao u javnosti, niti je volio pisati, ali osjećaj obaveze i potpuno uvjerenje u njegove nalaze na kraju su ga naveli da objavi svoju knjigu „Etiologija, koncept i profilaksa nakon porođajne groznice“ 1861. godine. Nažalost, knjiga je dobila nekoliko negativnih kritika, bila je široko kritikovana, a Semmelveis je reagovao ogorčeno i ljutito, stvarajući pritom uticajne neprijatelje.

Vjerujući da bi se bezbroj žena i beba moglo spasiti ako se pridržavaju njegovih smjernica, Semmelveis je postajao sve ogorčeniji, depresivniji i agresivniji. Doživio je brojne nestalne epizode, a Semmelveisovu porodicu su ubijedili da mu je potrebna psihijatrijska pomoć. Prevezen je na čuvanje čuvenom psihijatru dr. Riedel, pod maskom posjete novom sanitarijumu.

Uzrok njegovog mentalnog pogoršanja bio je predmet mnogih nagađanja. Postoje izvještaji da je čestim posjećivao prostitutke i da je možda bolovao od tercijarnog sifilisa. Drugi vjeruju da se to može pripisati Alchajmerovoj bolesti ili demenciji.

Umro je samo dvije nedjelje nakon što je primljen u azil, 13. avgusta 1865. godine, u 47. godini. Njegovoj supruzi je rečeno da je pokušao da pobjegne, prisilno je obuzdan, pa je bilo potrebno šest pratilaca da ga zadrže dok se borio da se oslobodi . Drugi izvještaji tvrde da je bio teško pretučen, sputavan pravom košuljom, polivan hladnom vodom i da mu je davano ricinusovo ulje kao laksativ. Njegova smrt je nastala kao posljedica rane na jednom od njegovih prstiju koja je postala izazvala sepsu.

Iako je njegov život bio kratak i obilježen nemjerljivom tragedijom, Semmelveisova priča zaista ilustruje važnost dobre higijenske prakse u sprječavanju infekcija. Podsjeća nas na kritičko razmišljanje, na inovacije i na neprestano učenje i slušanje, kako bismo na osnovu naučnih saznanja poboljšali sopstvene navike i prakse. Ovog dana, na Dan globalnog pranja ruku, sjetimo se Semmelveisa i nastavimo da težimo izvrsnosti u spriječavanju infekcija, spasavanju života i poboljšanju kvaliteta života putem rješenja za opštu dobrobit.